Dagsarkiv: 16 oktober, 2012

SO-prov fredag 19 oktober

Provet kommer att var indelat i en E-del med faktafrågor och en A-del med en övergripande Essä-fråga. Sidor att läsa i historieboken till på fredag är, 140-142, 144-145, 152-155, 158 och 163-165. Fundera på de historiska frågorna När hände det? Var hände det? Hur hände det? Varför hände det? Vad ledde det till? Bifogar instuderingsfrågorna till provet samt pappret som förklarar samhällsklasser – hieraki – maktordning.

Instuderingsfrågor_flodkulturerna

Samhällsklasser

Lycka till med pluggandet!

Annonser